به سامانه بیمه تکمیلی دانشگاه پیام نور خوش آمدید،لطفا مطالب زیر را با دقت مطالعه نمایید.
1.قرارداد بیمه مکمل کارکنان دانشگاه از ابتدای  آذرماه سال 1394 با شرکت بیمه دانا  منعقد گردیده است.
2.کلیه همکاران محترم اعم از قراردادی،رسمی و پیمانی که متقاضی عضویت در بیمه مکمل درمان هستند صرفنظر از اینکه در سالهای قبل اطلاعات آنها در سامانه ثبت شده باشد

بایستی از تاریخ 94/9/28 لغایت 94/10/28 با مراجعه به سامانه بیمه تکمیلی نسبت به ثبت نام خود و افراد تحت تکفل اقدام نمایند و  پرینت نهایی آن را نزد خود نگه دارند، در غیر

 اینصورت ستاد امور رفاهی هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم صحت اطلاعات نخواهد داشت.
 
3.کلیه همکاران می بایست  شماره حساب بانک ملت و شماره کارت خود را بررسی و در صورتی که شماره حساب یا شماره کارتشان تغییر کرده و یا اشتباه ثبت شده

 
نسبت به تصحیح آن اقدام نمایند درغیر اینصورت عواقب بعدی به عهده شخص بیمه شده می باشد.

4.طرح انتخابی توسط فرد اصلی برای افراد تبعی نیز لحاظ خواهد شد.
5.حق بیمه  طرح شماره یک  با سقف بیمه ای محدود با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر (اصلی و تحت تکفل قانونی) معادل 500000ریال می باشد که از این

 مبلغ سهم قابل پرداخت توسط کارمند مبلغ 150000 ریال و سهم دانشگاه مبلغ 350000 ریال می باشد.
6.حق بیمه طرح شماره دو    با سقف بیمه ای نامحدود با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر (اصلی و تحت تکفل قانونی) معادل 810000ریال می باشد که از این

 مبلغ سهم  قابل پرداخت توسط کارمند مبلغ 405000 ریال و سهم دانشگاه مبلغ 405000ریال می باشد.
 
7.کلیه همکاران محترم می بایست حداکثر تا تاریخ  94/10/28 نسبت به ثبت نام  و ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند و پرینت نهایی را نزد خود محفوظ دارند  در غیر این صورت

 اطلاعات سال گذشته آنها با انتخاب طرح بیمه یک با سقف محدود منظور خواهد  شد  و ستاد رفاهی هیچگونه مسئولیتی در  قبال عدم صحت اطلاعات نخواهد داشت و در

 صورت انصراف می بایست نسبت به  تکمیل فرم انصراف از بیمه تکمیلی از طریق سایت اقدام نمایند.شایان ذکر است در صورت انصراف امکان ثبت نام مجدد به هیچ

عنوان وجود ندارد.
8.بر اساس مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی حق بیمه کارکنان شاهد و ایثارگر و بازنشستگان آنها شامل جانبازان، آزادگان، همسر، فرزندان و افراد تحت تکفل آنان، والدین

 شهدا، مفقودالاثرها و اسرا، همسر و فرزندان آنان و نیز حق بیمه فرزندان معزز شهدا بطور کامل بعهده دانشگاه بوده و حق بیمه همسر، فرزند و افراد تحت تکفل فرزندان شهدا،

 مفقودین و اسرا بعهده خود ایشان می باشد.

9.پرداخت تعهدات در کلیه طرح ها بر اساس تعرفه های نظام پزشکی صورت می گیرد.
10.فرانشیز برای فرد اصلی و افراد تحت تکفل ایشان 10% و برای شخص ایثارگر صفر درصد و  برای افراد تحت تکفل ایثارگر 10% لحاظ خواهد شد.
11.درصورت مواجه شدن با هرگونه مشکل و یا سئوال می توانید  به نمایندگان امور رفاهی استان خود  مراجعه نمایید.