به سامانه بیمه تکمیلی دانشگاه پیام نور خوش آمدید،لطفا مطالب زیر را با دقت مطالعه نمایید.
1.قرارداد بیمه مکمل کارکنان دانشگاه از ابتدای  مهرماه سال 1393 با شرکت بیمه سینا  منعقد گردیده است.

2.کلیه همکاران محترم اعم از قراردادی،رسمی و پیمانی که متقاضی عضویت در بیمه مکمل درمان هستند صرفنظر از اینکه در سالهای قبل اطلاعات آنها در سامانه ثبت شده باشد

بایستی از تاریخ 02/07/93 لغایت 12/07/93 با مراجعه به سامانه بیمه تکمیلی نسبت به ثبت نام خود و افراد تحت تکفل اقدام نمایند و  پرینت نهایی آن را نزد خود نگه دارند، در غیر

 اینصورت ستاد امور رفاهی هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم صحت اطلاعات نخواهد داشت.
 
3.کلیه همکاران می بایست  شماره حساب بانک ملت خود را بررسی و در صورتی که شماره حسابشان تغییر کرده و یا اشتباه ثبت شده نسبت به تصحیح آن اقدام نمایند در

غیر اینصورت عواقب بعدی درج شماره حساب اشتباه به عهده شخص بیمه شده می باشد.

4.شایان ذکر است با توجه به عنایت ویژه ریاست عالی دانشگاه مبنی بر رسیدگی به امور رفاهی کارکنان و بر اساس ماده 2 پیوست شماره 5 آیین نامه استخدامی اعضای هیات

 علمی و غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، 50% حق بیمه تکمیل درمان کارکنان توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد.

5.طرح انتخابی توسط فرد اصلی برای افراد تبعی نیز لحاظ خواهد شد.
6.حق بیمه  طرح شماره یک   بیمه مکمل درمان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر (اصلی و تبعی) معادل 20412 تومان محاسبه خواهد شد ( با پرداخت 50%

 حق بیمه توسط دانشگاه، حق بیمه هر فرد 10206 تومان کسر می گردد)

7.حق بیمه طرح شماره دو   بیمه مکمل درمان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر (اصلی و تبعی) معادل 71280 تومان محاسبه خواهد شد( با پرداخت 50% 

حق بیمه توسط دانشگاه، حق بیمه هر فرد 35640تومان کسر می گردد)

8.حق بیمه طرح شماره سه   بیمه مکمل درمان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر (اصلی و تبعی) معادل 77760 تومان محاسبه خواهد شد( با پرداخت 50% 

حق بیمه توسط دانشگاه، حق بیمه هر فرد 38880تومان کسر می گردد)

9.کلیه همکاران محترم می بایست حداکثر تا تاریخ  12/07/93 نسبت به ثبت نام  و ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند در غیر این صورت اطلاعات سال گذشته آنها منظور خواهد

 شد  و در صورت انصراف می بایست نسبت به  تکمیل فرم انصراف از بیمه تکمیلی از طریق سایت اقدام نمایند.شایان ذکر است در صورت انصراف امکان ثبت نام مجدد به

هیچ عنوان وجود ندارد.


10.بر اساس مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی حق بیمه کارکنان شاهد و ایثارگر و بازنشستگان آنها شامل جانبازان، آزادگان، همسر، فرزندان و افراد تحت تکفل آنان، والدین

 شهدا، مفقودالاثرها و اسرا، همسر و فرزندان آنان و نیز حق بیمه فرزندان معزز شهدا بطور کامل بعهده دانشگاه بوده و حق بیمه همسر، فرزند و افراد تحت تکفل فرزندان شهدا،

 مفقودین و اسرا بعهده خود ایشان می باشد.

11.پرداخت تعهدات در کلیه طرح ها بر اساس تعرفه های نظام پزشکی صورت می گیرد.
12.فرانشیز برای فرد اصلی و افراد تحت تکفل ایشان 10% و برای شخص ایثارگر صفر درصد و  برای افراد تحت تکفل ایثارگر 10% لحاظ خواهد شد.
13.درصورت مواجه شدن با هرگونه مشکل و یا سئوال می توانید  به نمایندگان امور رفاهی استان خود  مراجعه نمایید.
14.برای مشاهده مزایای طرحهای امسال نسبت به سال گذشته بر روی لینک روبرو کلیک نمایید مزایای طرحها